Intranet

   

zoekdrw

sam-tes

21/10/2014: Uitnodiging eerste studiedag SAM-TES, schrijf u in!
17/10/2014:seminarie nieuwe communicatietechnieken
14/10/2014: SAM-TES flash n°2 - extra Flash
10/10/2014:Persbericht SAM-TES over het regeerakkoord
10/10/2014:SAM-TES flash n°1
16/09/2014:Schriftelijk examen benoeming tot kandidaat-gdw op 13/12/14

Onder voorbehoud van effectieve publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2014 door FOD Justitie van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders per taalrol voor het jaar 2014 evenals de oproep tot kandidaatstelling  overeenkomstig art. 510, §2 Ger. W., zal het schriftelijk gedeelte van het examen dat toegang verleent tot het ambt van kandidaat-gerechtsdeurwaarder plaatsvinden op zaterdag 13/12/2014 in de lokalen van de universiteit Saint-Louis gevestigd te Brussel, kruidtuinlaan 43.

12/08/2014: tuchtcommissies

27/08/2014:2de editie themawetboek Gerechtsdeurwaarder beschikbaar

20140829-Sam-tes-promo-code

Klik op de foto