Intranet

   

zoekdrw

sam-tes

11-08-2014: vacature directieassistent(e)
12-08-2014: tuchtcommissies

2de editie themawetboek Gerechtsdeurwaarder beschikbaar

20140829-Sam-tes-promo-code

Klik op de foto

Schriftelijk examen benoeming tot kandidaat-gdw op zaterdag 13/12/2014:

Onder voorbehoud van effectieve publicatie in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2014 door FOD Justitie van het Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal kandidaat-gerechtsdeurwaarders per taalrol voor het jaar 2014 evenals de oproep tot kandidaatstelling  overeenkomstig art. 510, §2 Ger. W., zal het schriftelijk gedeelte van het examen dat toegang verleent tot het ambt van kandidaat-gerechtsdeurwaarder plaatsvinden op zaterdag 13/12/2014 in de lokalen van de universiteit Saint-Louis gevestigd te Brussel, kruidtuinlaan 43.