BV

 • Aard van de schuldTermijnOpmerkingen
  Huurovereenkomst woning huur5 jaarB.W. art. 2277
  Aanpassing huur levensduurte1 jaarB.W. art. 2273
  Eis van de huurder tot verhaal van de onterecht betaalde bedragen1 jaarB.W. art. 1728 quat en 2273 verhaal mogelijk voor bedragen die tot hoogstens vijf jaar voor het instellen van de eis betaald werden
  Alimentatie5 jaarB.W. art. 2277
  Medische verzorging2 jaarB.W. art. 2277 bis vanaf het einde van de maand volgend op de verstrekking
 • Aard van de schuldTermijnOpmerkingen
  Kapitaal10 jaarB.W. art. 2262 bis
  Intresten5 jaarB.W. art. 2277
 • Aard van de schuldTermijnOpmerkingen
  Vordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst3 jaarWet 25 juni 1992, art. 34
  Premies3 jaarWet 25 juni 1992, art. 34
  Rechtstreekse vordering vanwege het slachtoffer (BA)5 jaarWet 25 juni 1992, art. 34
  Vordering i.v.m. de reserve bij levensverzekering30 jaarWet 25 juni 1992, art. 34
 • Aard van de schuldTermijnOpmerkingen
  Prijzen van goederen, verkocht door handelaars aan particulieren1 jaarB.W. art. 2272, wet 1 mei 1913, art. 5 vanaf het einde van het kalenderjaar waarin de verkoop plaats vond
  Prijzen van door ambachtsluit geleverd werk1 jaarWet 1 mei 1913, art. 5 vanaf het einde van het kalenderjaar waarin het werk verricht werd
  Water-, gas- en electirciteitsrekeningen5 jaarB.W. art. 2277
 • Aard van de schuldTermijnOpmerkingen
  Advocaten5 jaarB.W. art. 2276 bis vanaf het einde van hun opdracht
  Schuldbemiddelaars5 jaarGer. W. 2276 quater
  Gerechtsdeurwaarders1 jaarB.W. art. 2272 voor de rechtsvordering tot betaling van hun loon voor de akten die zij betekenen, en voor de opdrachten die zij uitvoeren.
  Gerechtsdeurwaarders2 jaarB.W. art. 2276 vanaf de uitvoering van hun opdracht of de betekening van de akten waarmee zij belast waren, zijn de gerechtsdeurwaarders niet meer verantwoordelijk voor de stukken.
  Uitvoerbaarheid vonnis10 jaarB.W. art. 2262 bis