EJLnl

In het groeiend besef dat het noodzakelijk is de gerechtsdeurwaarders te onderrichten over de verschillende instrumenten die gelinkt zijn met de constructie van een Europese gerechtelijke ruimte in burgerlijke en handelszaken, hebben de Nationale Kamers van gerechtsdeurwaarders van België, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Polen, met de ondersteuning van de Franse Ecole Nationale de procédure het project EJL gestart.   

Het project EJL past in het actieplan « Justitie » van de Europese Unie, zoals dit gedefinieerd werd door het Programma van Stockholm voor de periode 2010-2014 (net zoals de voorgaande projecten EJE– European Judicial Enforcement- en EJS – European Judicial Signification -) en de Mededeling van de Europese Commissie van 13 september 2011 over de Europese justitiële opleiding. Het is daarom dat het project zal genieten van een cofinanciering door Europa voor een periode van twee jaar, vanaf januari 2013.

Concreet wil dit project een kwalitatieve, complete opleiding bieden over de Europese instrumenten die de gerechtsdeurwaarders in hun dagelijkse praktijk gebruiken. Deze zal gemakkelijk toegankelijk zal zijn via een e-learning platform.

De interactieve leermodules zullen het mogelijk maken een perfecte kennis te vergaren van deze Europese instrumenten, maar ook van hun toepassingsmodaliteiten in de lidstaten die deelnemen aan het project EJL.

De opleiding op afstand via het project EJL zal de gerechtsdeurwaarders theoretisch en praktisch onderrichten over deze Europese teksten.

De gerechtsdeurwaarders zullen zo op interactieve wijze hun kennis kunnen uitdiepen en vergroten dankzij de modules van de e-learning die op regelmatige basis zullen bijgewerkt en gedocumenteerd worden.

 

De basisdoelstellingen van dit project zijn de volgende :

  De vorming van de gerechtsdeurwaarders over de Europese instrumenten en hun toepassing op nationaal niveau

  De waardering van de rol van gerechtsdeurwaarder in zijn hoedanigheid van deskundige en adviseur ;

•  De versterking van de interoperabiliteit op Europees niveau ;

•  De verspreiding van informatie over deze procedures zodat zij meer gebruikt zullen worden in Europa ;

  De waardering van nieuwe online opleidingstechnologieën (e-learning) zodat een homogene vorming kan voorzien worden voor alle Europese gerechtsdeurwaarders ;

•  Voorzien in duurzame interactieve opleidingsmodules inzake e-learning, de consequente actualisering van de modules en de ontwikkeling van nieuwe opleidingsmodules.

Europees