EKG

De Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders (« EKG »), vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, werd op 24 maart 2012 opgericht door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders van België – die het voorzitterschap waarneemt-, de Franse Chambre Nationale des Huissiers de justice, de Chambre des Huissiers de justice van het Groot-Hertogdom Luxemburg en de Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa van Italië, welke reeds aan de oorsprong lagen van de eerste Europese projecten voor de gerechtsdeurwaarders die mede gefinancierd werden door de Europese Commissie sinds 2010 (voor meer informatie inzake de oprichting van deze instelling, verwijzen we u naar de tekst inzake "De oorsprong van  de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders").

De EKGB wil alle instellingen verenigen die het beroep van gerechtsdeurwaarder en uitvoeringsagent vertegenwoordigen in de lidstaten van de Europese Unie, onafhankelijk van verschillen in benoeming, statuut en de opdrachten die hen zijn toevertrouwd.  

Zo telt de EKG sinds 19 februari 2013 twee nieuwe leden, namelijk de Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers (beroepsinstelling voor Schotland) en de Magyar Birosagi Vegrehajtoi Kamara (Hongaarse Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders).

De oprichting van de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders resulteert uit een idee dat reeds verschillende jaren leefde bij de Europese gerechtsdeurwaarders, namelijk de noodzaak om te kunnen terugbuigen op een permanente Europese structuur die het mogelijk zou maken te antwoorden op de verschillende uitdagingen die de Europese Unie aan het beroep stelt. 

Zij beantwoordt daarmee aan het actieplan van de Europese Unie, die de rechtsbeoefenaars uitnodigt om zich te organiseren zodat de rechtszekerheid ook grensoverschrijdend wordt gewaarborgd –en dit met het oog op een verbeterde tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen. 

Als samenwerkingsverband tussen de gerechtsdeurwaarders, stelt de EKG zich de volgende doelstellingen :   

   Meewerken aan de consolidatie en de efficiëntie van een Europese gerechtelijke ruimte door deel te nemen aan de projecten van de Europese instellingen en de lidstaten.

   Verbeteren van de toegang tot het recht voor de Europese rechtzoekenden, professioneel of particulier.

   Promoten van de activiteiten van de gerechtsdeurwaarders van de Europese Unie bij de Europese burgers, de Europese instellingen, de internationale organisaties en derde landen.

   Het veruitwendigen van gemeenschappelijke standpunten bij de Europese instanties, te consultatieve titel, met het zicht op de ontwikkeling en evolutie van de Europese wetgeving.

   Het onderrichten van de gerechtsdeurwaarders over de Europese instrumenten.

   Het ontwikkelen van technische en informaticatoepassingen in het kader van e-justice, teneinde de efficiëntie van de Europese instrumenten en de samenwerking tussen gerechtsdeurwaarders te verbeteren, voor een versterkte rechtstoegang en een beter beleid inzake justitie. 

Website van de EKG : www.cehj.eu

Europees