10e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in: - geschillen bedoeld in art. 580 Ger.W., die niet behoren tot de bevoegdheid van de vierde of negende kamer - geschillen bedoeld in art. 582,7°, 10° en 11° Ger.W.

Elke eerste donderdag van de maand

 

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TIENDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15