10e kamer
de hogere beroepen tegen de burgerrechtelijke vonnissen van de politierechtbank

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TIENDE BURGERLIJKE KAMER (G10) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.3 (3 juges) 2.2 (1 juge), Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tél. greffe: 09/234.46.00