11e kamer
faillissementen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ELFDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal C1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

 

 

 

Tel. griffie: 03/257.85.47