11e kamer
koopovereenkomsten, hypotheken, makelaarsovereenkomsten, mede-eigendom, commissielonen op onroerende goederen, gedwongen verlijden van notariële akten, vorderingen van feitelijk samenwonenden) (hoger beroepen tegen vonnissen van de vrederechter over koopovereenkomsten, makelaarsovereenkomsten, commissielonen op onroerende goederen, gedwongen verlijden van notariële akten en vorderingen van feitelijk samenwonenden

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ELFDE BURGERLIJKE KAMER (G11) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tél. greffe: 09/234.46.00