12e kamer
contracten van bouw en aanneming van werken, geschillen betreffende onbetaalde facturen inzake bouw en aanneming van werken, de professionele aansprakelijkheid van architecten en ingenieurs en de betwistingen omtrent de ereloonstaten van laatstgenoemden, burenhinder – doch niet ingevolge inbreuken inzake wetgeving op stedenbouw, overheidsopdrachten met betrekking tot onroerende goederen, private aanbestedingen met betrekking tot onroerende goederen) (betwistingen inzake schade ingevolge storm, water en brand, met betrekking tot onroerende goederen) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de twaalfde kamer behoren

Zittingen woensdag: 14/9/2022, 28/9/2022, 12/10/2022, 26/10/2022, 9/11/2022, 23/11/2022, 7/12/2022, 21/12/2022, 4/1/2023, 18/1/2023, 1/2/2023, 15/2/2023, 1/3/2023, 15/3/2023, 29/3/2023, 26/4/2023, 10/5/2023, 24/5/2023, 7/6/2023, 21/6/2023

Zittingen vrijdag: 9/9/2022, 23/9/2022, 7/10/2022, 21/10/2022, 4/11/20225, 18/11/2022, 2/12/2022, 16/12/2022, 13/1/2023, 27/1/2023, 10/2/2023, 24/2/2023, 10/3/2023, 24/3/2023, 7/4/2023, 21/4/2023, 5/5/2023, 19/5/2023, 2/6/2023, 16/6/2023, 30/6/2023

Om te verschijnen op WOENSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWAALFDE BURGERLIJKE KAMER (G12) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00