14e kamer
geschillen betreffende onbetaalde facturen met uitzondering van facturen betreffende inrichting, herstelling, oprichting en afwerking van werken aan onroerende goederen) (terugvorderingen door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) (geschillen betreffende facturen en kosten van hospitalisatie of medische verzorging

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VEERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G14) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00