15e kamer
vorderingen op grond van art. 1253 ter 4§1 Ger.W. waarin spoedeisendheid wordt aangevoerd) (vorderingen tot tijdelijk huisverbod, bescherming van grensoverschrijdende hoede- en bezoekrecht

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de VIJFTIENDE FAMILIEKAMER (G15) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.49.60