16e kamer
vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen: alle maatregelen en verblijfsregeling ten aanzien van gemeenschappelijke kinderen van feitelijk – en wettelijk – samenwonenden; vorderingen art. 1479BW voor zover tevens betrekking hebbend op maatregelen met betrekking tot minderjarige kinderen; t art. 376, 4e lid BW; art. 145BW; art. 148BW; art. 475ter, 2e lid BW; art. 475quinquiesBW; art. 475sexiesBW;art.47 BW; art. 1095BW; art. 1397BW; art. 389BW; art. 375bis BW; art. 387ter§1BW;art. 387ter§3BW) (binnenlandse adoptie: verzoek tot adoptie, beoordeling adoptiegeschiktheid, toestemming of weigering toestemming adoptie, nieuwe adoptie, herziening adoptie, herplaatsing onder ouderlijk gezag, herroeping gewone adoptie, opnieuw plaatsing onder ouderlijk gezag na herroeping) (interlandelijke adoptie: vaststelling en verlenging adoptiegeschiktheid, adopteerbaarheid kind, verzoek tot adoptie, beroep tegen beslissing centrale federale autoriteit

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag voor de ZESTIENDE FAMILIEKAMER (G16) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal  2.5, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Om te verschijnen op DINSDAG*** aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag voor de ZESTIENDE FAMILIEKAMER (G16) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.02, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Om te verschijnen op WOENSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag voor de ZESTIENDE FAMILIEKAMER (G16) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.5, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.49.60