1e burgerlijke kamer
zaken die niet aan een specifieke kamer werden toegewezen

Zittingen: 13/09/2021, 27/09/2021, 11/10/2021, 25/10/2021, 08/11/2021, 22/11/2021, 06/12/2021, 20/12/2021, 02/01/2022, 17/01/2022, 21/01/2022, 14/02/2022, 28/02/2022, 14/03/2022, 28/03/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 23/05/2022, 20/06/2022

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE BURGERLIJKE KAMER (G1) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00