1e kamer
bediendencontracten

Vakantiezittingen: 13/07/2021 en 17/08/2021 om 14u, zaal 03

Enkel op volgende dagen: 11/05/2021, 08/06/2021, 28/09/2021, 26/10/2021, 23/11/2021, 21/12/2021, 18/01/2022, 15/02/2022, 15/03/2022, 12/04/2022, 10/05/2022, 07/06/2022

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de NEDERLANDSTALIGE ARBEIDSRECHTBANK van BRUSSEL, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 05, te 1000 Brussel,  Poelaertplein 3, bus 4.

 

Tel. griffie: 02/519.80.61