1e kamer
art. 578 Ger.W. voor arbeiders; art. 582,3° ondernemingsraden; art. 582,4° diensten en comités voor veiligheid, gezondheid verfraaiing van werkplaatsen; art. 582,6° Europese ondernemingsraden; art. 582,8° Europese vennootschappen; art. 583,4e lid havenarbeiders) (geschillen waarbij de inleidende akte geen nadere bevoegdheidstoewijzing toelaat ongeacht de aard van het geschil

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.

  

 

Tel. griffie: 03/257.82.20