1e kamer
algemene inleidingskamer

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER (G1) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 1.3, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tel. griffie: 09/234.52.00

Geen zittingen van:

maandag 26.12.2022 t/m vrijdag 30.12.2022

maandag 10.04.2023 t/m vrijdag 14.04.2023