1e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen in eerste aanleg van de voorzitter van de arbeidsrechtbank en van de hogere beroepen tegen de vonnissen van de kamers van deze rechtbank samengesteld uit een beroepsmagistraat en vier rechters in sociale zaken

Elke eerste woensdag van de maand

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Voor de zaken in kortgeding, op de eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand.

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in kortgeding, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

  

Tel. griffie: 03/247 99 15