20e kamer
alle verzoeken tot minnelijke schikkingen in geschillen behorend tot de bevoegdheid van de familierechtbank

Uur wordt bepaald door de voorzitter.

Om te verschijnen op WOENSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om ***  voor de TWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G20) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.05, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.49.60