20e kamer
algemeen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TWINTIGSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

Tel. griffie: 03/257.85.47