22e kamer
gerechtelijke reorganisatie

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TWEEËNTWINTIGSTE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal C3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

  

 

Tel. griffie: 03/257.85.47