A 2de kamer
arbeidsovereenkomsten bedienden: art. 578 en 583 Ger.W.

Elke derde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tel. griffie: 053/82.08.13