2e kamer
faillissementsvorderingen, vorderingen inzake gerechtelijke reorganisatie

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

  

 

Tel. griffie: 015/28.83.64