2e kamer
art. 578 Ger.W. voor bedienden

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B2, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/5.

 

 

 

Tel. griffie: 03/257.82.20