2e kamer
faillissementen

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormidda,g voor de TWEEDE KAMER (G2) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 1.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tel. griffie: 09/234.52.00