2e kamer
werkloosheid, pensioenen

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 Tel. griffie: 014/44.71.40