2e kamer
bestaanszekerheid

Elke 1e, 2e en 3e vrijdag van de maand

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 

 

Tel. griffie: 014/44.71.40