2e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in: - geschillen bedoeld in art. 578 Ger.W., wanneer de betrokken werknemer een bediende is, behalve wanneer het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de achtste kamer - geschillen bedoeld in art. 582,3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 12° en 14° Ger.W., behalve wanneer het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de vierde kamer

Elke eerste woensdag van de maand

 

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15