31e kamer
Staat en bekwaamheid van personen, nietigverklaring huwelijk, betwisting vaderschap - bevoegdheid parket Halle-Vilvoorde

Elke tweede, vierde en vijfde maandag van de maand.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 8:45 uur in de voormiddag, voor de 31e KAMER van de NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 13, Justitiepaleis-Bijgebouw, te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13.

 

Tel. griffie: 02/508.61.11