3e burgerlijke kamer
vorderingen tot erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse gerechtelijke beslissingen en buitenlandse authentieke akten inzake handels- en burgerlijke zaken - niet familiezaken) (verhaal tegen de weigering van een overheid om de geldigheid van een buitenlandse authentieke akte te erkennen in burgerlijke en handelszaken - niet familiezaken) (vorderingen betreffende de wetgeving op de VZW's, de internationale VZW's en de stichtingen) (vorderingen inzake de Europese Verordening nr. 1896/2006 inzake het betalingsbevel en de Europese Verordening nr. 861/2007 inzake geringe vorderingen) (rogatoire opdrachten uitgaande van het Openbaar Ministerie

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE BURGERLIJKE KAMER (G3) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 3.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00