3e kamer
art. 578 Ger.W. in verband met de bedienden, met uitzondering van artikel 578, 12°, b en 14°) (art. 582, 3°, 4°, 5°, 6° en 8° Ger.W.) (art. 583 Ger.W.) op de werkgevers en werknemers (art. 138bis Ger.W. betreffende de burgerlijke vordering van de arbeidsauditeur

Elke tweede en vierde dinsdag van de maand

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

 

 

 

Tel. griffie: 015/28.83.10