3e kamer
zelfstandigen

Elke 1e en 3e donderdag van de maand

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 15:00 uur in de namiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 

 

Tel. griffie: 014/44.71.40