3e kamer
gerechtelijke reorganisatie, openbare terechtzitting

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de DERDE KAMER (G3) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 2.6, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

 

Tel. griffie: 09/234.52.00