3e kamer
gerechtelijke reorganisatie

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER (O3) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tel. griffie: 055/23.11.70