3e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in geschillen bedoeld in art. 578 Ger.W., wanneer de betrokken werknemer een arbeider is, behalve wanneer het een geschil betreft dat behoort tot de bevoegdheid van de achtste kamer

Elke eerste dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

 

 

 

Tel. griffie: 03/247 99 15