3e kamer
vorderingen inzake continuïteit der ondernemingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de DERDE KAMER van de NEDERLANDSTALIGE ONDERNEMINGSRECHTBANK BRUSSEL, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal E, Gerechtsgebouw Themis, te 1000 Brussel, Waterloolaan 70.

WIJZIGING: vanaf 28 juli 2020 ontvangt of verstuurt de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank geen faxen meer. De rechtbank blijft bereikbaar via volgende kanalen: e-deposit, e-mail, per post of telefonisch. Alle contactgegevens zijn terug te vinden via   https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel#all-contacts

MERK OP: voor alle niet-zaakgerelateerde communicatie beschikt de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank vanaf nu over één functioneel e-mailadres: orb.brussel.secretariaat@just.fgov.be