4e kamer
collectieve schuldenregeling

Niet op de vijfde woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.

 

 

 

Tel. griffie: 014/44.71.40