4e kamer
Elke eerste vrijdag van de maand. Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5. Tel. griffie: 016/21.46.7

Elke tweede en derde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70