A 4e kamer
bijdragen werknemers en sociale zekerheid: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke derde donderdag van de maand: enkel voor geschillen bedoeld in artikel 580,1° Ger.W.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tel. griffie: 053/82.08.13