4e kamer
aanneming van werken en diensten) (aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere bouwpartners) (verborgen gebreken aan onroerende goederen) (aansprakelijkheid van notarissen bij vastgoedtransacties) (vastgoedbemiddeling) (burenhinder) (aansprakelijkheid voor schade aan, en gebreken van, onroerende goederen) (ruimtelijke ordening en stedenbouw) (herstelvorderingen inzake stedenbouw, onroerend erfgoed of woonkwaliteit) (milieuschade) (onteigening, planschade en overheidsaansprakelijkheid voor waardevermindering van onroerende goederen) (de gunning en uitvoering van overheidscontracten

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VIERDE KAMER van de NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 9, Justitiepaleis-Bijgebouw, te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13.

 

 

Tel. griffie: 02/508.61.11