5e burgerlijke kamer
financieringsovereenkomsten) (kredietopeningen) (leningen) (borgstellingen) (leasingsovereenkomsten) (de hogere beroepen tegen de vonnissen van de vrederechters in de materies die tot de bevoegdheid van de vijfde kamer behoren en in de materie van het consumentenkrediet

Zittingen: 5/9/2022, 19/9/2022, 3/10/2022, 17/10/2022, 14/11/2022, 28/11/2022, 12/12/2022, 9/1/2023, 23/1/2023, 6/2/2023, 20/2/2023, 6/3/2023, 20/3/2023, 3/4/2023, 17/4/2023, 15/5/2023, 12/6/2023, 26/6/2023

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE BURGERLIJKE KAMER (G5) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tel. griffie: 09/234.46.00