5e kamer
art. 582, 1° en 2° Ger.W

Elke tweede vrijdag van de maand of de vierde vrijdag als de tweede en feestdag is

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de VIJDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.