5e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in: - geschillen bedoeld in art. 578, 12°, b) Ger.W. - geschillen bedoeld in art. 581 Ger.W. - geschillen bedoeld in art. 583 Ger.W. voor de toepassing op de zelfstandigen - geschillen betreffende het sociaal statuut van de kunstenaars die betrekking hebben op zelfstandigen

Elke derde maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VIJFDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15