A 5e kamer
zelfstandigen, minder-validen, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 en 583 Ger.W.

Elke vierde donderdag van de even maanden.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tel. griffie: 053/82.08.13