A 6e kamer
sociale zekerheid werknemers: art. 580 en 583 Ger.W.

Elke eerste donderdag van de maand.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tel. griffie: 053/82.08.13