6e kamer
art. 578, 14° Ger.W

Niet op de vijfde dinsdag van de maand.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 15:00 uur in de namiddag, voor de ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling MECHELEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2800 Mechelen, Voochtstraat 7.

 

 

 

Tel. griffie: 015/28.83.10