6e kamer
CSR: zaken in art. 578 14° Ger. W. & geschillen bedoeld in art. 52 § 3 KB 14.07.1994 tot coördinatie W. 9.08.1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verpl. Verzekering voor geneesk. verzorging en uitkering

Elke eerste, tweede, derde en vierde woensdag van de maand.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tel. griffie: 016/21.46.70