7e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in geschillen bedoeld in art. 579 Ger.W.

Elke tweede maandag van de maand

 

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15