A 7e kamer
collectieve schuldenregeling: art. 578,14 Ger.W.

Niet de vijfde woensdag van de maand

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de A ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tel. griffie: 053/82.08.13