8e kamer
hogere beroepen tegen beslissingen gewezen in geschillen bedoeld in art. 578,14° Ger.W.

Elke tweede dinsdag van de maand

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ACHTSTE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.

 

Tel. griffie: 03/247 99 15