8e kamer
minnelijke schikkingen: art. 731 Ger.W.) (bemiddeling: art. 1724 Ger.W.) (zaken verwezen door andere kamers met oog op minnelijke schikking

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ACHTSTE BURGERLIJKE KAMER (G8) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tél. greffe: 09/234.46.00